Vår syn på hållbarhet

 Vi ser hållbarhet som en drivkraft som kan förbättra våra koncept och samarbeta med våra icke-statliga organisationer. Vi arbetar kontinuerligt för att få en mindre miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att göra hållbara inköp. Vi gör allt för att ha kontroll över vår leveranskedja. Vi fokuserar på långsiktiga relationer med ett fåtal partners, som också handlar om hållbar produktion och som aldrig kompromissar med goda arbetsförhållanden.


Emballage

Majoriteten av våra förpackningar är tillverkade av återvunnen och återvinningsbara material, och de flesta av våra förpackningsleverantörer är Forest Stewardship Council (FSC) certifierade. Vi har ett starkt fokus på att minska användningen av förpackningar och förpackningar så att endast det absolut nödvändiga används och det vi använder måste på sikt vara återvunnet material och komposterbart material. Dessutom gör vi allt för att vårt eget avfall från lager och kontor sorteras och återvinns.


Produkter

Vi arbetar ständigt med att se till att våra leverantörer använder återvinningsbara material, både när det gäller kartong och plast. Flera av våra produkter är tillverkade av återvinningsbara material. Över 97% av våra produkter produceras i Europa, vilket säkerställer kort transporttid, goda arbetsförhållanden och säkerhet att de produceras med starkt fokus på klimat och miljö.

bæredygtighed