banner
content


Samarbetet med Barncancerfonden startade redan 2006

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden har sedan 1982 arbetat för att fler barn ska överleva cancer samt med att hjälpa drabbade familjer att få den vård och det stöd de behöver. Under samma period har överlevnaden ökat till ca 85 procent, men barncancer är trots detta fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.


Barncancerfonden

Utvalda produkter

Fremhøvede


Tillsammans gör vi skillnad för sjuka barn

Just nu kämpar 200 000 barn i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Genom att uppfylla deras önskningar skapar Min Stora Dag livsviktig glädje och kraft i en vardag som präglas av mediciner och behandlingar. Din gåva gör vårt arbete möjligt.

 

Min Stora Dag skapar oförglömliga upplevelser och ger livsviktig glädje till barn som kämpar med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Aldrig tidigare har Min Stora Dag sett ett större, mer akut behov, inte minst via de ansökningar som strömmar in från barn och föräldrar. Gåvor och bidrag gör att Min Stora Dag kan fortsätta möta de ökade behoven, fortsätta öka våra insatser och framför allt fortsätta sprida kraft och livsviktig glädje till kämpande och behövande barn!

 

Min Stora Dag får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.


Min Stora Dag


Vad gör ECPAT

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är en global brottslighet, utan gränser i tid eller rum. Det finns tyvärr inte en lösning som ensamt innebär att övergreppen får ett slut. Därför arbetar ECPAT utifrån en holistisk modell. I dagsläget fokuserar ECPAT på fyra områden, för att göra största möjliga skillnad för barn


Content
Ecpat Sverige
Grønlandske børn
Barnbati fra Færøerne

Vår affärsmodell garanterar att för varje gång du köper för 1 000 Kr, skickar vi 100 Kr till våra partners. Vi garanterar att 10% av omsättningen, vilket är deras säkerhet för en stabil donation. Om intäkterna från buy aid överstiger den totala donationen på årsbasis fördelas 50% av återstående vinst till respektive organisation. Så att buy aid aldrig kan göra en vinst som överstiger den totala donationen.

TEST