Vår historia

Vi tror att alla människor i grunden vill hjälpa till att göra skillnad. Att alla vill delta i att hjälpa dem som behöver hjälp. Detta var bakgrunden för den första spadan för grundandet av företaget 1996


Filosofin och tankarna bakom

Det finns många sätt att ta socialt ansvar, och vår idé riktar sig specifikt till företag. Stora och små - gamla traditionella företag, moderna högteknologiska företag - från den lokala livsmedelsbutiken till den internationella aktören. Vårt budskap är enkelt; "Alla kan göra skillnad utan att faktiskt ådra sig en extra kostnad - och utan att kräva ett större beslut".

Vi erbjuder företag att köpa "need to have" -produkter som du fortfarande måste köpa. Men om du köper dem från oss garanteras du att minst 10% doneras till en välgörenhetsorganisation. Det är en så enkel och rak tanke att man är frestad att fråga; "Vad ska hindra mig från att göra det?". Vi kallar detta samarbetet. Sedan starten 1996 har vi presenterat detta meddelande för tusentals företag via telefon och hittills har vi lyckats samla in över 140 miljoner kronor för välgörenhet. Vi är stolta över det. Vi vet att vi inte kan rädda världen, men vi vet att vi har gjort skillnad för många människor lokalt - som i tredje världen. Detta hjälper till att berika våra dagliga liv och är vettigt varje dag vi går till jobbet.

Filosofin och tankarna bakom
buy aid andan och kärnvärderingar

buy aid andan och kärnvärderingar

Vad är det viktigaste med buy aid? Svaret är enkelt; de anställda - det är de som får saker att hända. När det gäller buy aid är vi en brokig skara- när det gäller ålder, religion, ras och attityder - och det är vi glada för. Det ger oss denna mångfald som är viktig för vardagen på ett kontor. Det hjälper till att skapa buy aid andan, en känsla av att vi står tillsammans som ett team och att vi har ett gemensamt mål. Många av våra anställda arbetar dag in och dag ut med telefonen som deras viktigaste verktyg. Ett jobb som i traditionella callcenter ofta innebär en kort livslängd, men hos buy aid har vi anställda som har tillhandahållit detta arbete i 6,8,12 till en bra bit över 20 år. På lång sikt beror det på "buy aid andan".

buy aid andan går igen i våra kärnvärden. Kärnvärdena är vår mittpunkt och det som i slutändan binder företaget över gränserna. I grund och botten handlar det om att vi vill gå till jobbet och anstränga oss. Det är åtminstone det som har fört oss dit vi är idag. Och det som kommer att föra oss vidare.


Donationer & Koncept

När du handlar hos buy aid, köper du inte bara en vara utan hjälper samtidigt till att stödja ett gott ändamål. Vårt koncept bygger på en unik men enkel kombination av inköp och donation. Vi fokuserar på att erbjuda produkter där produktion har ägt rum under etiskt korrekta förhållanden. Därför arbetar vi med företag som respekterar mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och miljöhänsyn i hela värdekedjan
Vi startade detta arbete 1996


Öppenhet

Öppenhet är ledordet i vårt arbete Våra värderingar är baserade på "öppet sinne, hjärta och affärer", och vi betonar en transparent syn på företagets nyckeltal. Vår affärsmodell garanterar att för varje gång du köper för 1 000 Kr, skickar vi 100 Kr till våra partners. Vi garanterar att 10% av omsättningen, vilket är deras säkerhet för en stabil donation. Om intäkterna från buy aid Sweden överstiger den totala donationen på årsbasis fördelas 50% av återstående vinst till respektive organisation. Så att köpestöd aldrig kan göra en vinst som överstiger den totala donationen. Våra årsredovisningar är offentliga och donationen till våra icke-statliga partner granskas årligen av en statsautoriserad revisor, så det finns 100% öppenhet.

Utvalda produkter

Top