Var med oss och gör en skillnad för barn runt om i vår värld


ECPATs vision: En värld utan sexuell exploatering av barn

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn, på och utanför nätet. Eftersom de sexuella övergreppen på nätet ökar mycket snabbt har ECPATs arbete i allt högre utsträckning kommit att handla om denna utsatthet bland barn och unga.

För att förebygga sexuella övergrepp och exploatering krävs att utgå från den verklighet som barn och unga lever i. Åtgärder bör anpassas efter den snabba utveckling som sker – framför allt på nätet. I ECPATs arbete är ungas delaktighet och inflytande avgörande. De bidrar med kunskap som möjliggör för ECPAT att ge betydelsefullt stöd. Arbetet utvecklas kontinuerligt med hjälp av den kunskap ECPAT får via stödlinjen Ditt Ecpat och undersökningar.


Vad gör ECPAT

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är en global brottslighet, utan gränser i tid eller rum. Det finns tyvärr inte en lösning som ensamt innebär att övergreppen får ett slut. Därför arbetar ECPAT utifrån en holistisk modell. I dagsläget fokuserar ECPAT på fyra områden, för att göra största möjliga skillnad för barn:

Ditt Ecpat

En stödlinje för barn och unga i frågor som rör nakenbilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp både på och utanför nätet.  

Ecpat Vuxenstöd

En stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet, när det handlar om barns sexuella utsatthet.  

Ecpat Hotline

Ecpat Hotline är en webbaserad anmälningssida dit allmänheten kan vända sig anonymt med tips på alla former av sexuella övergrepp och exploatering av barn. 

Påverkan

Ecpat arbetar med opinionsbildning, påverkansarbete och lagstiftningsfrågor för att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering. 

ecpram