Vår syn på FN´s världsmål

Vi tror att företag spelar en nyckelroll för att nå målen. Världsmålen är ett bra tillfälle för företag som vill starta eller påskynda sitt arbete med hållbarhet, att visa kunder och anställda att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

De globala målen definierar globala prioriteringar fram till 2030 och handlar om att alla tar en belastning så att vi kan närma oss ambitionerna för en bättre värld. Vi har valt att fokusera på fyra av målen. .

Mer om de fyra mål som vi har valt att fokusera är på väg :-)