5 års rapport

Nedenstående figurer berätter om buy aid sista 5 år

 


 

Buy aid 

T.Skr 2013 2014 2015 2016 2017
Netto omsättning 12945 11898 11368 11033 10044
Resultat efter finansiella poster 1 7 81 -95 -89
Soliditet 17,8% 11,7% 17,3% 13,9% 11,1%
Donation 1168 1074 990 952 890